|

Demonstrator

Je hebt een innovatief idee, maar weet niet of het technisch haalbaar is. Of misschien ben je niet zeker of je klanten waarde zullen halen uit het concept. In één maand kunnen we een werkende softwaretoepassing bouwen waarmee je een idee kan valideren en feedback verzamelen van een testpubliek. Je krijgt hiermee voldoende inzichten om de waarde van je idee te beoordelen. Bij een succesvolle validatie kan een budget vrijgemaakt worden om een softwareoplossing te laten bouwen.

image next to title alt text *nog in te vullen*

Valideer de uitvoerbaarheid van je digitale oplossing

Je hebt een innovatief idee, maar weet niet of het technisch haalbaar is. Of misschien ben je niet zeker of je klanten waarde zullen halen uit het concept. In één maand kunnen we een werkende softwaretoepassing bouwen waarmee je een idee kan valideren en feedback verzamelen van een testpubliek. Je krijgt hiermee voldoende inzichten om de waarde van je idee te beoordelen. Bij een succesvolle validatie kan een budget vrijgemaakt worden om een softwareoplossing te laten bouwen.

Voor bedrijven, overheidsdiensten en organisaties die graag de haalbaarheid van een innovatief idee willen valideren met werkende software, is een Demonstrator een snelle Kunlabora-service die binnen 30 dagen een werkend prototype van een op maat gemaakte softwareoplossing levert. Hierdoor kan je de technische haalbaarheid van de toepassing beoordelen en feedback van belanghebbenden inwinnen.

Dit in tegenstelling tot meer traditionele softwareontwikkeling waar een groter budget en een langere doorlooptijd nodig is voordat technische of functionele validatie mogelijk wordt, en waar het langer duurt om investeerders te overtuigen van de waarde van het gehele project.

Image in body alt text *nog in te vullen*

Tijdlijn & details

  • Binnen de 30 dagen

  • Met een toegewijd team van experten op het gebied van softwareontwikkeling. Het team is multifunctioneel en bestaat uit Project Manager, Customer Proxy, Software Architect, Software Developer.

  • Circa 30K€

Product deliverables

  • Wij komen tot de kern van je innovatief idee en achterhalen hoe dit functioneel en technisch vertaald kan worden naar een werkend prototype.

  • We beslissen samen over de belangrijkste assumpties die met de Demonstrator moeten worden gevalideerd: deze zullen de kernfocus bepalen.

Demonstrator voordelen

Snelheid

In korte tijd evalueer je de cruciale hypothesen van het innovatief idee en verzamel je feedback van een testpubliek

Focus op validatie

De Demonstrator toetst cruciale hypothesen af, zonder budget en tijd te verliezen aan features die geen technische risico's met zich meebrengen.

Hoe het werkt

1. Intake

In het intakegesprek bepalen we samen met jou het doel en de reikwijdte van de Demonstrator. We lichten onze aanpak tot in detail toe en stemmen deze af op de nood en uitdaging van jouw organisatie.

2. Plan & Opbouw

We stellen een ervaren team van softwareontwikkelaars samen en maken een actieplan op: welke assumpties willen we valideren? Wat zijn de prioriteiten? Waar zijn technische risico's? Samen maken we een plan op met scope en timing, en we spreken samen af wanneer we van start gaan.

3. Ontwikkeling

Wij bouwen je Demonstrator in korte iteraties van een week, in nauwe samenwerking en volledige transparantie met jou.

4. Demonstratie

We sluiten de Demonstrator af met een laatste demonstratie. We beoordelen de Demonstrator-hypotheses en onderzoeken de volgende stappen.

5. Volgende stappen

Nadat je de technische uitvoerbaarheid van jouw idee gevalideerd hebt en voldoende feedback van belanghebbenden ontvangen hebt, bespreken we de volgende stappen. Kunlabora biedt een gefaseerde aanpak; afhankelijk van de grootte van het project kan een Launcher of Amplifier een volgende stap zijn in het verwezenlijken van jouw innovatief idee.

Extra: Test strategie

Naast de technische validatie stelt de Demonstrator je ook in staat om waardevolle feedback te verzamelen van een testpubliek. Een teststrategie kan hierbij waardevol zijn: wat wil je precies testen? Wiens feedback willen je verzamelen? Hoe zou je deze tests plannen en uitvoeren? Welke waardevolle informatie kan je verwachten uit de testresultaten?

image in how it works section alt text *nog in te vullen*

Ontmoet enkele tevreden Service Blueprint klanten

Vraag een offerte aan

Hoe kunnen we helpen

Hoe kunnen we helpen

Select